Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

Gamma Sculptoris

Gamma Sculptoris (γ SCL / γ Sculptoris) είναι ένα αστέρι που ανήκει στον αστερισμό του Γλύπτης. Είναι ένας πορτοκαλής γίγαντας τύπου Κ με φαινόμενο μέγεθος των 4,41 και βρίσκετε σε απόσταση από τη Γη περίπου 179 Έτη Φωτός.

Παρατήρηση δεδομένων
Εποχή: J2000.0 Ισημερία J2000.0
Αστερισμός: Γλύπτης
Δεξιά κλίση: 23 h 18 m 49,4 s
Απόκλιση: 32 ° 31 '55 "
Φαινόμενο μέγεθος: (V) +4.41 4,41
Απόσταση: 179 ± 8 Ε.Φ. - (55 ± 2 pc)
Φασματικός τύπος: K 1 III
Άλλες ονομασίες: HR 8863, HD 219784,SAO 214444, HIP 115102.