Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2007

Κρατήρας GAUSSΟ Gauss (Carl Friedrich Gauss) είναι ένας μεγάλος σεληνιακός κρατήρας (Νεκταριανή εποχή) με κυκλικό σχηματισμό και με αρκετά απότομες κλίσεις. Βρίσκεται κοντά στην πλευρά του βορειοανατολικού άκρου της σελήνης και ανήκει στην κατηγορία των σεληνιακών σχηματισμών που ονομάζονται περιτοιχισμένες πεδιάδες (Walled plain). Έχει διάμετρο 182 χιλ. με ένα αρκετό επίπεδο πυθμένα, με ελάχιστη ή καθόλου πλανητική κρούστα (στην γεωλογία η πλανητική κρούστα είναι ένα τμήμα ορεινού όγκου που οροθετείτε με κοντά ελαττώματα ή κάμψεις. Όταν ένας ορεινός όγκος μετατοπίζεται συνολικά και τείνει να διατηρήσει την εσωτερική δομή του οφείλετε στην μετατόπιση της κρούστας. Επίσης αυτός ο όρος χρησιμοποιείτε για να αναφερθούμε σε μια ομάδα από βουνά που είναι διαμορφωμένα από μια τέτοια δόμηση. Η δομική κρούστα ενός ορεινού όγκου είναι μικρότερη δομική μονάδα της κρούστας ενός τεκτονικού πιάτου) ορεινού όγκου, με χαρακτηριστικό τους διάφορους εσωτερικούς κρατήρες που είναι κατά μήκος του ανατολικού πλαισίου (Gauss Β ) και τον ακόμα μικρότερο κρατήρα (Gauss Α), που βρίσκεται πέρα από το πλαίσιο στα βορειοανατολικά. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του κρατήρα είναι οι διάφορες ρωγμές του πυθμένα, ιδιαίτερα κατά μήκος των ανατολικών και βορειοδυτικών ακρών. Το πλαίσιο του κρατήρα στα βόρεια είναι καλλίτερα σχηματισμένος και στους εσωτερικούς τοίχους στα βορειοδυτικά παρατηρούνται πεζούλια κατά μήκος ενώ στα βορειοανατολικά είναι κατακλυσμένα. Το νότιο του πλαίσιο είναι ποιο διαβρωμένο.Στα βορειοανατολικά του κρατήρα Gauss είναι ο κρατήρας Riemann του ίδιου τύπου (Walled plain), στα νοτιοδυτικά είναι ένα ακόμα ζευγάρι κρατήρων, ο Hahn και ο Berosus ενώ άμεσα σχεδόν προς τα νότια είναι ο κρατήρας Σενέκα Στον πυθμένα του κρατήρα παρατηρητή μια κορυφογραμμή που ξεκινάει από τον Βορά προς Νότο.
Η καλλίτερη στιγμή παρατηρήσεις του κρατήρα, είναι δύο μέρες μετά την Νέα Σελήνη ή μια μέρα μετά την Πανσέληνο.