Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2007

Ο Ακτινωτός Κρατήρας TYCHO


Γεωλογική περίοδος: Κοπερνιανή (από -1,1 δισεκατομμύρια έτη από την παρούσα ημέρα)
Διάσταση: 88 x 88 Km/52x52 Mi
Ύψος: 4800 m/14500 ft
Ύψος/ευρέως αναλογία: 0.0565

Περισσότερα στοιχεία
για τον κρατήρα
θα βρείτε: http://en.wikipedia.org/wiki/Tycho_(crater)