Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2007

Κρόνος

Ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών Η εικόνα αυτή του Κρόνου, που προέρχεται από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, έχει επεξεργαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδεικνύει ρεαλιστικά τα «σωστά» χρώματα του πλανήτη. Οι διαφορετικές ζώνες χρώματος που παρατηρούνται οφείλονται στις υφιστάμενες διαφορές των νεφών, τα οποία καλύπτουν το δεύτερο μεγαλύτερο πλανήτη του Ηλιακού μας Συστήματος.
[φωτογρ: Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA/ESA)].
http://www.eugenfound.edu.gr/portal/gr/69/32/25753/19/1/showlistdocbullets.html
http://www.nineplanets.org/saturn.html